ΑΠΌΚΛΙΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

απόκλισηΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η απόκλιση είναι ένα κύκλωμα στο κεντρικό νευρικό σύστημα που σχετίζεται με την οξύτητα των αντιλήψεων. Κάθε υποδοχέας συνδέεται αποκλίνοντα με νευρώνες σε υψηλότερα επίπεδα και ταυτόχρονα κρέμεται συγκλίνως με τους νευρώνες. Σεντ