ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΙΆΤΙΚΗΣ ΚΌΠΩΣΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΌ ΛΕΞΙΚΌ ΚΑΙ ΟΔΗΓΌΣ - ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΖΩΉΣ,

Καταπολέμηση της κούρασης την άνοιξηΕπιλογή Συντάκτη
Πόνος περιόδου (δυσμηνόρροια)
Πόνος περιόδου (δυσμηνόρροια)
Μιλώντας για την υγεία την άνοιξη και πρέπει να δώσουμε εποχιακές συμβουλές σε περίπτωση εποχιακών ανησυχιών είναι το ίδιο με την πρώτη υπεριώδη ακτινοβολία, δηλαδή το βιολογικά ιδιαίτερα ενεργό μέρος του ανοιξιάτικου ήλιου - όταν το βλέπουμε στο φως - επίσης