ΑΝΤΙΙΙΚΆ - ΕΠΊΔΡΑΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΦΆΡΜΑΚΟ

ΑντιιικάΕπιλογή Συντάκτη
Φεντανύλη
Φεντανύλη
Στην περίπτωση ιογενών μολυσματικών ασθενειών, τα αντιιικά χρησιμοποιούνται κυρίως στη θεραπεία. Σε αντίθεση με τις βακτηριακές λοιμώξεις, τα αντιβιοτικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ιογενείς λοιμώξεις.