ΚΛΙΝΔΑΜΥΚΊΝΗ - ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ, ΧΡΉΣΗ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΚλινδαμυκίνηΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Η δραστική ουσία κλινδαμυκίνη είναι ένα αντιβιοτικό που ανήκει στη φαρμακολογική κατηγορία των λινκοσαμίδων. Η κλινδαμυκίνη είναι ένα λεγόμενο ημι-συνθετικό παράγωγο της ουσίας λινκομυκίνη.