ΔΗΛΩΤΙΚΉ ΜΝΉΜΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Δηλωτική μνήμηΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η δηλωτική μνήμη είναι μέρος της μακροχρόνιας μνήμης. Είναι η μνήμη της γνώσης, η οποία αποτελείται από περιεχόμενο σημασιολογικής μνήμης για τον κόσμο και περιεχόμενο επεισοδιακής μνήμης για τη ζωή κάποιου. Οι αμνησίες μπορούν