ΜΕΘΥΛΊΩΣΗ DNA - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Μεθυλίωση DNAΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Η μεθυλίωση είναι μια χημική διαδικασία στην οποία μια ομάδα μεθυλίου μεταφέρεται από ένα μόριο σε άλλο μόριο. Στη μεθυλίωση του DNA, μια ομάδα μεθυλίου συνδέεται με ένα συγκεκριμένο μέρος του DNA και έτσι αλλάζει ένα δομικό στοιχείο