ΔΊΨΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

δίψαΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Τι είναι η δίψα, πώς προκύπτει η δίψα και ποια είναι η σημασία της δίψας για τον άνθρωπο; Ακόμη και στην ελληνική μυθολογία, η δίψα θεωρείται ένα από τα πιο σοβαρά βασανιστήρια. Για παράδειγμα, ο θυμωμένος Δίας επέβαλε την τιμωρία στον γιο του Τάνταλο