ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΘΈΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Λειτουργική θέσηΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Η λειτουργική θέση του χεριού αντιπροσωπεύει τον μηχανικά πιο ευνοϊκό αστερισμό για ορισμένες δραστηριότητες του χεριού. Οι λειτουργικές βλάβες μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής.