ΚΑΡΔΙΑΚΉ ΑΝΕΠΆΡΚΕΙΑ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

ΣυγκοπήΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Η καρδιακή ανεπάρκεια, η μυϊκή αδυναμία ή η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συνήθως μια μη αναστρέψιμη διαταραχή και ασθένεια της καρδιάς. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία του αίματος πάσχει από καρδιακή ανεπάρκεια. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να μην υπάρχει πλέον αρκετό αίμα έτοιμο για τα όργανα