ΚΑΡΔΙΑΚΈΣ ΑΡΡΥΘΜΊΕΣ - ΑΙΤΊΕΣ, ΘΕΡΑΠΕΊΑ & ΒΟΉΘΕΙΑ - ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ

Καρδιακές αρρυθμίεςΕπιλογή Συντάκτη
Ογκος στον εγκέφαλο
Ογκος στον εγκέφαλο
Η καρδιακή αρρυθμία ή το σκάνισμα της καρδιάς είναι μια διαταραχή της φυσιολογικής ακολουθίας του καρδιακού παλμού, που προκαλείται από ακανόνιστες διαδικασίες στην ανάπτυξη και τη διεξαγωγή διέγερσης στον καρδιακό μυ. Οι καρδιακές αρρυθμίες είναι πολύ συχνές. Η καρδιά ενός ενήλικα