ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΣ ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΑΤΟΣ ΡΥΘΜΌΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Σύνθετος υποκατάστατος ρυθμόςΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Ο διασταυρούμενος υποκατάστατος ρυθμός της καρδιάς μπαίνει μόλις η γεννήτρια κανονικού ρυθμού, ο κόλπος του κόλπου στο δεξιό κόλπο, αποτύχει ή η προκαθορισμένη συχνότητα πέσει κάτω από περίπου 60 Hz. Το ερέθισμα δημιουργείται στη ζώνη που συνδέει τον κολποκοιλιακό κόμβο