ΠΌΝΟΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΆΧΙ - ΑΙΤΊΕΣ, ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΚΑΙ ΒΟΉΘΕΙΑ - ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ

πόνος στο στομάχιΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Ο πόνος στο στομάχι είναι ο γενικός όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή διαφόρων τύπων παραπόνων και πόνου στο στομάχι και τα έντερα. Ο ιατρικός όρος για τον πόνο στο στομάχι είναι η γαστραλγία. Εκτός από τον πόνο στο στομάχι, εκείνοι που πάσχουν επίσης συχνά υποφέρουν από πόνο στο στομάχι