ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΊΑ ΜΥΟΚΑΡΔΊΟΥ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Σπινθηρογραφία μυοκαρδίουΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Εάν το φυσιολογικό ΗΚΓ, το ΗΚΓ του στρες και η καρδιακή υπερηχογραφική εξέταση (ηχοκαρδιογραφία) αποκαλύψουν ασαφή καρδιακά ευρήματα, αλλά δεν μπορεί να γίνει ακριβής διάγνωση, η μυθοκαρδιακή σπινθηρογραφία είναι η μέθοδος επιλογής. Είναι μη επεμβατικό