ΝΑΛΤΡΕΞΌΝΗ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΝαλτρεξόνηΕπιλογή Συντάκτη
Ενδομυελική οστεοσύνθεση νυχιών
Ενδομυελική οστεοσύνθεση νυχιών
Η ναλτρεξόνη είναι φάρμακο από την ομάδα ανταγωνιστών οπιοειδών. Το συνταγογραφούμενο φάρμακο χρησιμοποιείται στον απογαλακτισμό οπιοειδών.