ΝΕΥΡΩΝΙΚΉ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Νευρική θεραπεία



Επιλογή Συντάκτη
Σύνδρομο Walker-Warburg
Σύνδρομο Walker-Warburg
Η νευρική θεραπεία είναι μια αποτελεσματική μέθοδος ανακούφισης του πόνου σε μια ευρεία ποικιλία παραπόνων. Είναι μια από τις φυσικοπαθητικές θεραπείες και δεν έχει ακόμη καλυφθεί από νόμιμη ασφάλιση υγείας.