ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΟΎ ΡΥΘΜΟΎ - ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΟΦΈΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ - ΙΑΤΡΙΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ

Παρακολούθηση καρδιακού ρυθμούΕπιλογή Συντάκτη
Ογκος στον εγκέφαλο
Ογκος στον εγκέφαλο
Ένα όργανο ελέγχου καρδιακού ρυθμού ονομάζεται παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού. Είναι σε θέση να μετρήσει τον αριθμό των παλμών που παράγει η καρδιά ανά λεπτό.