ΕΠΑΝΑΠΟΡΡΌΦΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΚΑΘΉΚΟΝ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΕπαναρρόφησηΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Η επαναπορρόφηση είναι η εκ νέου απορρόφηση νερού και θρεπτικών ουσιών από τα νεφρά πίσω στην κυκλοφορία του αίματος.