ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΈΣ ΑΔΥΝΑΜΊΕΣ (ΑΚΆΛΩΣΗ) - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Αριθμητική αδυναμία (ακάλωση)Επιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Η αδυναμία της αριθμολογίας ή της αριθμητικότητας είναι η απώλεια ή η εξασθένηση των ήδη αποκτηθέντων δεξιοτήτων αριθμητικής, οι οποίες στην πλειονότητα των περιπτώσεων μπορούν να εντοπιστούν σε βλάβες στα φλοιώδη κέντρα, ειδικά στο αριστερό ημισφαίριο. Αντίστοιχος