ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΌ ΚΆΤΑΓΜΑ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ & ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Σπονδυλικό κάταγμαΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Ως σπονδυλικό κάταγμα νοείται το κάταγμα σπονδύλου. Αυτό επηρεάζει το σπονδυλικό σώμα, το σπονδυλικό τόξο ή την περιστροφική διαδικασία.