ΟΞΕΊΑ ΔΙΑΛΕΊΠΟΥΣΑ ΠΟΡΦΥΡΊΑ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Οξεία διαλείπουσα πορφυρίαΕπιλογή Συντάκτη
Φεντανύλη
Φεντανύλη
Η οξεία διαλείπουσα πορφυρία είναι μια υπο-μορφή πορφυρίας. Σε αυτήν την κληρονομική ασθένεια, ο οργανισμός δεν είναι σε θέση να παράγει σωστά αίμα χρωστικής αίματος.