ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΆ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΦΆΡΜΑΚΟ

ΑντιισταμινικάΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Τα αντιισταμινικά, ανταγωνιστές υποδοχέων ισταμίνης ή αποκλειστές υποδοχέων ισταμίνης, είναι φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία αλλεργικών αντιδράσεων προκειμένου να εξουδετερώσουν τις επιδράσεις της ισταμίνης του ίδιου του σώματος. Τα αντιισταμινικά είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί