ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΦΆΡΜΑΚΟ

Αντιπυρετικοί παράγοντεςΕπιλογή Συντάκτη
Αναλγητική
Αναλγητική
Δεδομένου ότι ο πυρετός είναι ένα συνοδευτικό φαινόμενο για μια ποικιλία ασθενειών, οι αντιπυρετικοί παράγοντες γενικά δεν απαιτούνται εφόσον ο πυρετός δεν προκαλεί δυσφορία. Να διατηρήσει τον οργανισμό στη διαδικασία επούλωσης σε περίπτωση επίμονης πυρετού