ΕΚΦΎΛΙΣΗ ΔΊΣΚΟΥ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Εκφυλισμός μεσοσπονδύλιου δίσκουΕπιλογή Συντάκτη
Ελαττωματικό κύκλο ουρίας
Ελαττωματικό κύκλο ουρίας
Ο εκφυλισμός ή η φθορά του δίσκου χαρακτηρίζεται από σημάδια φθοράς στους μεσοσπονδύλιους δίσκους. Μια κύρια θεραπευτική εστίαση είναι στην καταπολέμηση των συμπτωμάτων που εμφανίζονται.