ΒΑΣΙΚΌΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΌΣ ΡΥΘΜΌΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Βασικός μεταβολικός ρυθμόςΕπιλογή Συντάκτη
Αναλγητική
Αναλγητική
Ο βασικός μεταβολικός ρυθμός είναι ο συνολικός κύκλος εργασιών του ανθρώπινου οργανισμού. Για να είναι σε θέση το σώμα να διατηρεί όλες τις λειτουργίες, χρειάζεται μια ορισμένη ποσότητα ενέργειας. Εάν δεν επιτευχθεί το ελάχιστο, υπάρχει μείωση