ΚΎΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Κύκλος εργασιών απόδοσηςΕπιλογή Συντάκτη
Αναλγητική
Αναλγητική
Ο μεταβολισμός ισχύος είναι η συνολική κατανάλωση ενέργειας ενός ατόμου εντός 24 ωρών μείον τον βασικό μεταβολικό ρυθμό του, ο οποίος αντιστοιχεί στην απαίτηση συντήρησης νηφάλια σε ηρεμία. Ο κύκλος εργασιών εξαρτάται κυρίως από τη δραστηριότητα και το βάρος και