ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΠΕΙΚΌΝΙΣΗΣ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Διαδικασία απεικόνισηςΕπιλογή Συντάκτη
Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
Η απεικόνιση είναι ένας γενικός όρος για διάφορες διαγνωστικές μεθόδους στην ιατρική. Οι διαδικασίες απεικόνισης που χρησιμοποιούνται συχνά είναι η ακτινογραφία και η διάγνωση υπερήχων.