ΣΎΝΔΡΟΜΟ BUSCHKE-OLLENDORFF - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Σύνδρομο Buschke-OllendorffΕπιλογή Συντάκτη
Προβλήματα ισχύος
Προβλήματα ισχύος
Το σύνδρομο Buschke-Ollendorff είναι μια κληρονομική νόσος του συνδετικού ιστού. Η σπάνια ασθένεια επηρεάζει το σκελετό και το δέρμα. Τι επιπτώσεις έχει το σύνδρομο Buschke-Ollendorff στο ανθρώπινο σώμα και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η ασθένεια;