ΆΞΟΝΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Αξονική απόφραξηΕπιλογή Συντάκτη
Ογκος στον εγκέφαλο
Ογκος στον εγκέφαλο
Ο άξονας αποκλεισμού είναι μια μερική αναισθητική διαδικασία που χρησιμοποιείται για να μουδιάσει το άνω άκρο. Τα νευρικά πλέγματα που τροφοδοτούν τον βραχίονα αναισθητοποιούνται και εμποδίζεται η μετάδοση ερεθισμάτων. Αυτό επιτρέπει λειτουργικές παρεμβάσεις στην περιοχή