ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΠροσδιορισμόςΕπιλογή Συντάκτη
Trochlear παράλυση
Trochlear παράλυση
Ο προσδιορισμός είναι ένα βήμα στη διαφοροποίηση των κυττάρων και συμβάλλει έτσι στην εξειδίκευση των ιστών. Η διαδικασία καθιερώνει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης για τα επόμενα κελιά και στερεί στα παντοδύναμα κύτταρα την ικανότητα να δημιουργούν διαφορετικά