ΔΙΑΖΕΠΆΜΗ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΔιαζεπάμηΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Η διαζεπάμη είναι ένα ψυχοτρόπο φάρμακο από την ομάδα των ηρεμιστικών. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία του άγχους και της επιληψίας. Η διαζεπάμη είναι μια βενζοδιαζεπίνη που έχει γίνει γνωστή με την εμπορική ονομασία Valium