ΔΙΑΤΡΟΦΉ ΑΠΟΒΟΛΉΣ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Διατροφή αποβολήςΕπιλογή Συντάκτη
Κλινδαμυκίνη
Κλινδαμυκίνη
Η δίαιτα εξάλειψης είναι μια διαγνωστική μέθοδος για τον προσδιορισμό της δυσανεξίας στα τρόφιμα, όταν οι αλλεργιολογικές δοκιμές δεν έχουν παράσχει επαρκείς πληροφορίες. Η δίαιτα αποβολής ακολουθεί ένα σταθερό πρόγραμμα για μία ημέρα κάθε φορά