ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΜΒΡΥΪΚΉΣ ΚΑΡΔΙΆΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Ανάπτυξη εμβρυϊκής καρδιάςΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Το πρώτο όργανο που δημιουργείται στο ανθρώπινο σώμα είναι η καρδιά. Αυτό σημαίνει ότι το καρδιαγγειακό σύστημα είναι επίσης το πρώτο σύστημα στη φάση ανάπτυξης της εμβρυογένεσης, το οποίο έχει δημιουργηθεί και είναι πολύ περίπλοκο. Ο πρώτος καρδιακός παλμός του εμβρύου φεύγει