ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ενδιαφέρονΕπιλογή Συντάκτη
Υπερλιποπρωτεϊναιμία
Υπερλιποπρωτεϊναιμία
Ένα ενδιαφέρον βασίζεται στη γνωστικά ισχυρή συμμετοχή και στη συναισθηματικά θετική αξιολόγηση ορισμένων δραστηριοτήτων, αντικειμένων ή ανθρώπων. Τα ενδιαφέροντα αλληλεπιδρούν με την προσοχή και δημιουργούνται στον εγκέφαλο, ειδικά στον μετωπιαίο λοβό