ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΉ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΉ ΣΥΜΠΑΘΗΤΕΚΤΟΜΉ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Ενδοσκοπική διαθωρακική συμπαθητεκτομήΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Η ενδοσκοπική διαθωρακική συμπαθητεκτομή είναι μια χειρουργική διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υπεριδρωσίας. Αυτό συνεπάγεται τη διάσπαση των γαγγλίων που ανήκουν στο συμπαθητικό νευρικό σύστημα.