ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΌΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Ενεργειακός μεταβολισμόςΕπιλογή Συντάκτη
Ογκος στον εγκέφαλο
Ογκος στον εγκέφαλο
Ο ενεργειακός μεταβολισμός του σώματος χαρακτηρίζεται από τη βιοχημική διάσπαση οργανικών αρχικών ενώσεων υψηλής ενέργειας σε ανόργανες ενώσεις χαμηλής ενέργειας με την απελευθέρωση ενέργειας. Αυτή η ενέργεια χρησιμοποιείται για τη διατήρηση του βιολογικού