ΕΤΟΡΙΚΟΞΊΜΠΗ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΕτορικοξίμπηΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ως αναστολέας COX-2, η ετορικοξίμπη είναι ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο (ΜΣΑΦ). Το δραστικό συστατικό, το οποίο χρησιμοποιείται ειδικότερα ως αντιφλεγμονώδες και ανακουφιστικό για τον πόνο, λέγεται ότι είναι πιο ήπιο στο στομάχι και τα έντερα από τα παραδοσιακά