ΑΛΟΘΆΝΗ - ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ, ΧΡΉΣΗ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ


Επιλογή Συντάκτη
Κλινδαμυκίνη
Κλινδαμυκίνη
Το δραστικό συστατικό αλοθάνη είναι ένα ναρκωτικό που χορηγείται συνήθως με εισπνοή. Η ουσία εμφανίζεται με τη μορφή υγρού, το οποίο συνήθως είναι άχρωμο και μη εύφλεκτο. Σε αυτήν την ημέρα και την ηλικία έρχεται το φάρμακο