ΕΞΑΓΩΓΉ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ) - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Εξαγωγή (οδοντιατρική)Επιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Οι οδοντίατροι κάνουν συνήθως ό, τι μπορούν για να κρατήσουν ένα δόντι όσο το δυνατόν περισσότερο. Αλλά μερικές φορές είναι απαραίτητο να τραβήξετε τα δόντια για διάφορους λόγους.