ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΦΆΡΜΑΚΟ

Αντιπυρετικοί παράγοντεςΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Δεδομένου ότι ο πυρετός είναι ένα συνοδευτικό φαινόμενο για μια ποικιλία ασθενειών, οι αντιπυρετικοί παράγοντες γενικά δεν απαιτούνται εφόσον ο πυρετός δεν προκαλεί δυσφορία. Στον οργανισμό κατά τη διαδικασία επούλωσης σε περίπτωση επίμονης πυρετού