ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΦΆΡΜΑΚΟ

Αντιπυρετικοί παράγοντεςΕπιλογή Συντάκτη
Κοινός χολικός αγωγός
Κοινός χολικός αγωγός
Δεδομένου ότι ο πυρετός είναι ένα συνοδευτικό φαινόμενο για μια ποικιλία ασθενειών, οι αντιπυρετικοί παράγοντες γενικά δεν απαιτούνται εφόσον ο πυρετός δεν προκαλεί δυσφορία. Στον οργανισμό κατά τη διαδικασία επούλωσης σε περίπτωση επίμονης πυρετού