ΜΑΙΕΥΤΙΚΉ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

ΜαιευτικήΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η μαιευτική είναι ένα μέρος της ιατρικής που ασχολείται με την υποβοήθηση του ανθρώπινου τοκετού. Συμμετέχουν κυρίως μαίες και μαιευτήρες, καθώς και γυναικολόγοι σε ιατρικά επείγοντα περιστατικά.