ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ ΓΙΑ ΑΊΣΘΗΜΑ ΠΑΛΜΏΝ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΆΣ - ΙΑΤΡΙΚΌ ΛΕΞΙΚΌ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ - HAUSMITTEL

Οικιακές θεραπείες για αίσθημα παλμώνΕπιλογή Συντάκτη
Ογκος στον εγκέφαλο
Ογκος στον εγκέφαλο
Η καρδιακή προσβολή είναι η λεγόμενη εξωσυστόλη που προέρχεται από τον κόλπο ή την κοιλία της καρδιάς. Αν και είναι συνήθως ακίνδυνα σε μια δομικά υγιή καρδιά και - εκτός από την περίπτωση υψηλού ψυχολογικού στρες - δεν χρειάζονται θεραπεία