ΗΠΑΤΊΩΣΗ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

ΗπατίωσηΕπιλογή Συντάκτη
Σύνδρομο Walker-Warburg
Σύνδρομο Walker-Warburg
Η ηπατίωση είναι βλάβη στο ήπαρ που προκαλείται από συσσώρευση χολής. Η χοληφόρος οδός διογκώνεται και οδηγεί σε άλλα συμπτώματα όπως ο ίκτερος. Οι αιτίες μπορούν να ποικίλουν. Η φαρμακευτική αγωγή αποτυγχάνει συχνά