ΗΠΑΤΊΩΣΗ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

ΗπατίωσηΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Η ηπατίωση είναι βλάβη στο ήπαρ που προκαλείται από συσσώρευση χολής. Η χοληφόρος οδός διογκώνεται και οδηγεί σε άλλα συμπτώματα όπως ο ίκτερος. Οι αιτίες μπορούν να ποικίλουν. Η φαρμακευτική αγωγή αποτυγχάνει συχνά