ΚΑΡΔΙΑΚΈΣ ΓΛΥΚΟΣΊΔΕΣ - ΕΠΊΔΡΑΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

Καρδιακές γλυκοσίδεςΕπιλογή Συντάκτη
Γλωσσικό οίδημα
Γλωσσικό οίδημα
Οι καρδιακές γλυκοσίδες είναι φαρμακευτικές ουσίες που έχουν θετική επίδραση στην καρδιακή ισχύ της καρδιάς και ταυτόχρονα μειώνουν τον καρδιακό ρυθμό. Χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία καρδιακών παθήσεων.