ΠΡΟΣΒΟΛΉ ΑΠΌ ΨΕΊΡΕΣ (ΠΕΝΤΙΚΊΤΙΔΑ) - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Προσβολή από ψείρεςΕπιλογή Συντάκτη
Κοινός χολικός αγωγός
Κοινός χολικός αγωγός
Η Γερμανία προσβάλλει ψείρες ή πεντικίτιδα. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο, ειδικότερα, έχουν ψείρες στο κεφάλι τους και στα μαλλιά τους.