ΠΡΟΣΒΟΛΉ ΑΠΌ ΨΕΊΡΕΣ (ΠΕΝΤΙΚΊΤΙΔΑ) - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Προσβολή από ψείρεςΕπιλογή Συντάκτη
Διαταραχές της φωνής
Διαταραχές της φωνής
Η Γερμανία προσβάλλει ψείρες ή πεντικίτιδα. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο, ειδικότερα, έχουν ψείρες στο κεφάλι τους και στα μαλλιά τους.