ΜΑΝΝΙΤΌΛΗ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΜαννιτόληΕπιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικός φλοιός
Εγκεφαλικός φλοιός
Η μαννιτόλη είναι ένα φάρμακο που ανήκει στην κατηγορία διουρητικών δραστικών συστατικών. Η μαννιτόλη είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη οσμωδιουρητική για την προφυλακτική θεραπεία της νεφρικής ανεπάρκειας.