ΡΑΒΔΟΜΥΟΣΆΡΚΩΜΑ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

ΡαβδομυοσάρκωμαΕπιλογή Συντάκτη
Trochlear παράλυση
Trochlear παράλυση
Ένα ραβδομυοσάρκωμα ανήκει στην ομάδα των όγκων μαλακών ιστών. Τα ραβδομυοσάρκωμα προκύπτουν από εκφυλισμένα ή όχι πλήρως ώριμα κύτταρα του μυός ή του συνδετικού ιστού. Το ραβδομυοσάρκωμα επηρεάζει σχεδόν αποκλειστικά τα παιδιά. 87% όλων