ΡΙΦΑΜΠΙΚΊΝΗ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΡιφαμπικίνηΕπιλογή Συντάκτη
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Ένα αντιβιοτικό ονομάζεται ριφαμπικίνη. Προέρχεται από τον μύκητα Streptomyces mediterranei.