ΡΙΦΑΜΠΙΚΊΝΗ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΡιφαμπικίνηΕπιλογή Συντάκτη
Κλινδαμυκίνη
Κλινδαμυκίνη
Ένα αντιβιοτικό ονομάζεται ριφαμπικίνη. Προέρχεται από τον μύκητα Streptomyces mediterranei.