ΟΦΛΟΞΑΣΊΝΗ - ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ, ΧΡΉΣΗ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΟφλοξασίνηΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Η οφλοξασίνη είναι το όνομα ενός αντιβιοτικού ευρέος φάσματος. Ανήκει στην ομάδα δραστικών ουσιών που ονομάζονται φθοροκινολόνες.