ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΠΌΝΟΥ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Θεραπεία πόνουΕπιλογή Συντάκτη
Κλινδαμυκίνη
Κλινδαμυκίνη
Όταν κάποιος μιλά για θεραπεία πόνου, συνήθως σημαίνει όλα τα ιατρικά μέτρα που προκαλούν μείωση του αισθήματος πόνου. Ο όρος διαχείριση πόνου χρησιμοποιείται συχνά για χρόνιο πόνο.