ΔΙΆΛΥΣΗ (ΠΛΎΣΗ ΑΊΜΑΤΟΣ) - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Διάλυση (πλύσιμο αίματος)Επιλογή Συντάκτη
Ογκος στον εγκέφαλο
Ογκος στον εγκέφαλο
Η αιμοκάθαρση ή το πλύσιμο αίματος είναι ο καθαρισμός του αίματος, συνήθως χρησιμοποιώντας τεχνητό νεφρό. Χρησιμοποιείται όταν διαταράσσονται οι νεφρικές λειτουργίες και τα όργανα δεν μπορούν πλέον να εκτελούν το ζωτικό πλύσιμο αίματος στο σώμα. Υπάρχουν